Psychodietoterapia

Pracę psychodietetyczną opieram na narzędziach poznawczo-behawioralnych, dialogu motywacyjnym oraz elementach mindfulness i mindful eating. Celem zachowania rzetelności i profesjonalizmu, korzystam z regularnej superwizji. Nieprzerwanie zwiększam ilość narzędzi i wiedzy, uczestnicząc w polskich i zagranicznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

Po pierwszej wizycie wspólnie decydujemy o tym, czy zalecenia żywieniowe będą przekazane:

  • w formie wskazówek żywieniowych
  • czy Programu Żywieniowego,

dodatkowo określamy, czy wizyty kontrolne będą opierały się:

  • na kontroli efektów i modyfikacji zaleceń zgodnie z etapami współpracy – wizyty kontrolne,
  • czy też na psychodietoterapii – sesje psychodietetyczne

W ramach PSYCHODIETETYKI współpraca polega na poszukiwaniach emocjonalnych przyczyn problemów w relacji z jedzeniem oraz dobieraniu narzędzi do pracy nad nimi, współpraca może obejmować:

1os 100zł 2os 250zł (5)

Psychodietoterapię zaburzeń odżywiania, w tym anoreksji, bulimii

1os 100zł 2os 250zł (5)

Zaburzonej relacji z jedzeniem, np. polegającej na regulacji emocjonalnej za pomocą jedzenia – napadowe objadanie

1os 100zł 2os 250zł (5)

Psychodtetoterapię utraty apetytu w przewlekłym stresie

1os 100zł 2os 250zł (5)

Psychodietoterapię efektu jojo

1os 100zł 2os 250zł (5)

Naukę uważnego jedzenia i intuicyjnego odżywiania

1os 100zł 2os 250zł (5)

Psychodietoterapię podejścia zero-jedynkowego w zmianach stylu życia, tendencji do nadmiernego eksploatowania zdrowia i trudnościach w opiekowaniu własnych potrzeb, zwłaszcza związanych z odżywianiem

W ramach Psychodietoterapii po pierwszej wizycie odbywają się:

Druga wizyta – plan psychodietoterapii

  • Przygotowywany po dostarczeniu wyników badań laboratoryjnych zleconych na pierwszej wizycie
  • Zawiera ramowy plan pracy na czas trwania psychodietoterapii i osiągania celów określonych na pierwszej wizycie

 

Kolejne wizyty

    • 50 minutowe sesje psychodietetyczne w oparciu o oddziaływania poznawczo-behawioralne, dialog motywacyjny oraz elementy mindfulness i mindful eating.

 

Cennik usług psychodietetyki: