Program Żywieniowy

W zakresie dietetyki klinicznej bazuję na narzędziach, wiedzy i metodach medycyny oraz żywienia opartych na dowodach naukowych EBM (Evidence-based medicine) i EBN (Evidence-based Nutrition). Nieprzerwanie zwiększam ilość narzędzi i wiedzy, uczestnicząc w polskich i zagranicznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

 

Po pierwszej wizycie istnieje możliwość:

  • wizyt kontrolnych, które zawierają jedynie wskazówki żywieniowe,
  • lub spotkania z przekazaniem opracowanego Programu Żywieniowego

Program Żywieniowy jest narzędziem, które precyzuje wstępne wskazówki żywieniowe, z pierwszej wizyty.

Ma on na celu dietoterapię nadwagi, otyłości, chorób cywilizacyjnych i dolegliwości zdrowotnych – tutaj można zapoznać się z zakresem dietoterapii

Programy Żywieniowe mają formę spersonalizowanej książki zaleceń dotyczących:

1os 100zł 2os 250zł (5)
POSIŁKÓW – zalecanej ilości posiłków i zasad czasowych
1os 100zł 2os 250zł (5)
PŁYNÓW – zapotrzebowania na płyny i wskazówek dotyczących przygotowania płynów
1os 100zł 2os 250zł (5)
SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH – zapotrzebowania ilościowego i jakościowego oraz proporcji składników odżywczych w posiłkach – białek, tłuszczów i węglowodanów oraz witamin i minerałów
1os 100zł 2os 250zł (5)
PRODUKTÓW ZALECANYCH I PRZECIWWSKAZANYCH – listy produktów zalecanych i przeciwwskazanych w diecie oraz listy zamienników
1os 100zł 2os 250zł (5)
TECHNOLOGII PRODUKTÓW I POTRAW – zaleceń i wskazówek technologicznych dotyczących przygotowywania potraw
1os 100zł 2os 250zł (5)
GRAMATUR I MIAR DOMOWYCH – interpretacji zapotrzebowania energetycznego i na składniki odżywcze w postaci gramatury produktów w poszczególnych posiłkach
1os 100zł 2os 250zł (5)
PRZEPISÓW do poszczególnych posiłków
1os 100zł 2os 250zł (5)

PROTOKOŁÓW SUPLEMENTACJI I FITOTERAPII – jeśli istnieją wskazania

1os 100zł 2os 250zł (5)

STYLU ŻYCIA – zaleceń co do innych elementów stylu życia

1os 100zł 2os 250zł (5)

AKTUALIZACJI I MODYFIKACJI – modyfikacje wynikające z poszczególnych etapów dietoterapii przygotowywane są w ramach i w cenie wizyt kontrolnych

1os 100zł 2os 250zł (6)

Program Żywieniowy nie ma formy klasycznego jadłospisu

Program Żywieniowy można wykupić po pierwszej wizycie

  • albo osobno (450zł dla 1os., 550 dla 2os.),
  • albo w cenie Pakietu 12mc, 6mc lub 3mc (dla 1 osoby: 250zl/ms, 300zl/mc, 350zl/mc) tutaj dokładny cennik)