Dietoterapia niepłodności

Dietoterapia płodności to plan współpracy i opieki dietetycznej wspierający diagnostykę oraz leczenie w trakcie planowania poczęcia dziecka.

W trakcie 13 letniego doświadczenia w pracy z Parami planującymi ciążę stworzyłam autorski Plan Dietoterapii wykorzystujący zasady żywienia, protokoły suplementacyjne, elementy fitoterapii oraz wsparcie psychodietetyczne w celu poprawy parametrów kobiecej i męskiej płodności.

Plan Dietoterapii zakłada kilka etapów:
poprawę ogólnego stanu odżywienia ilościowego oraz jakościowego
wsparcie w zakresie uzupełniania niedoborów składników odżywczych, witamin, minerałów
zmianę lub stabilizację masy ciała
żywienie wspierające fazy cyklu miesiączkowego u kobiety
żywienie wspierające jakość nasienia u mężczyzny
psychodietetyczne aspekty relacji z jedzeniem
zasady są dostosowane do aktualnego stanu zdrowia
przygotowanie do żywienia w trakcie poszczególnych etapów ciąży
w trakcie ciąży – profilaktyka niedoborów pokarmowych oraz zaburzeń metabolicznych, kontrola prawidłowego przyrostu masy ciała

 

 

Pierwsza wizyta to 90minut w trakcie których:

przeprowadzam wywiad stanu zdrowia, historii związanej z płodnością i stylu życia oraz sposobu żywienia

wykonujemy pomiar masy i analizę składu ciała w gabinecie lub analizujemy parametry antropometryczne w przypadku wizyty online

zlecam na podstawie wywiadu wykonanie badań laboratoryjnych i analizuję dokumentację medyczną, która jest dostępna

określam cel dietoterapii

wydaje wstępne zalecenia, jeśli zebrane dane to umożliwiają

 

Wizyta druga to przeanalizowanie zleconych badań laboratoryjnych oraz planu dietoterapii, przekazuję kolejne zalecenia żywieniowe

 

Trzecia wizyta to Plan Żywieniowy okreslający zasady ilosciowe i jakościowe. Plan nie ma formy jadłospisu, zawiera:

zasady co do ilości posiłków, zasady czasowe

zasady dotyczące spożycia płynów oraz dodatków do płynów (elementy fitoterapii)

aktualny protokół suplementacyjny

zestawienie produktów zalecanych, przeciwwskazanych i wskazówki co do wyboru produktów

gramatury zalecanych posiłków, opcje dań do wszystkich zalecanych posiłków

 

Kolejne wizyty odbywają się zwykle co 2-3 tygodnie, służą kontroli postępów i wydawaniu kolejnych zaleceń wg Planu Dietoterapii

 

Kontrola masy i składu ciała odbywa się na każdej wizycie kontrolnej

Kontrola cząstkowych badań laboratoryjnych odbywa się co kwartał