Oferta

Opis współpracy

Współpraca ze mną jest oparta na rocznym pakiecie współpracy, w trakcie którego Pacjent może skorzystać z:

 • wizyty pierwszej z wywiadem, pomiarami, skierowaniem na badania laboratoryjne i wstępnymi wskazówkami
 • wizyty z omówieniem wyników badań, sprecyzowaniem celu i konkretnych założeń diety, wskazówkami rozszerzonymi
 • wizyty z pełnym Programem Żywieniowym, planem badań i pomiarów kontrolnych
 • wizyt kontrolnych co 2 – 4 tygodnie z pomiarami masy i składu ciała oraz wskazówkami kontrolnym

Możliwe jest korzystanie z pojedynczych wizyt, zawierają one wskazówki do bieżącej pracy, nie określają częstotliwości spotkań, nie zawierają Programów Żywieniowych

Wizyty poza pakietem

Program rocznej współpracy

Jedna osoba

4250
2400 zł Możliwość płatności ratalnej
 • Przygotowywany jest po dostarczeniu wyników badań laboratoryjnych zleconych na pierwszej wizycie
 • Zawiera plan żywienia na czas trwania terapii problemów zdrowotnych i celów określonych na pierwszej wizycie
 • Forma planu jest zależna od indywidualnej sytuacji i preferencji Pacjenta (wskazówki żywieniowe / schemat żywienia)
 • Programy Żywieniowe nie mają formy jadłospisów

Dwie osoby

6375
3600 zł Możliwość płatności ratalnej
 • Przygotowywany jest po dostarczeniu wyników badań laboratoryjnych zleconych na pierwszej wizycie
 • Zawiera plan żywienia na czas trwania terapii problemów zdrowotnych i celów określonych na pierwszej wizycie
 • Forma planu jest zależna od indywidualnej sytuacji i preferencji Pacjenta (wskazówki żywieniowe / schemat żywienia)
 • Programy Żywieniowe nie mają formy jadłospisów

Szczegóły

 • Czas trwania 40-90 min
 • Wywiad medyczno – żywieniowy
 • Wywiad stylu życia
 • Wywiad preferencji żywieniowych
 • Zlecenie badań laboratoryjnych
 • Analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej / badania antropometryczne
 • Strategia działania / wstępne zalecenia, jeśli są możliwe do określenia
 • Przygotowywany jest po dostarczeniu wyników badań laboratoryjnych zleconych na pierwszej wizycie
 • Zawiera plan żywienia na czas trwania terapii problemów zdrowotnych i celów określonych na pierwszej wizycie
 • Forma planu jest zależna od indywidualnej sytuacji i preferencji Pacjenta (wskazówki żywieniowe / schemat żywienia)
 • Programy Żywieniowe nie mają formy jadłospisów
 • Czas trwania 20-40 minut
 • Analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej / badania antropometryczne
 • Wskazówki kontrolne do planu żywieniowego